Pasaka apie kvailą velnią, kurį žmogus vis...


Pasakos

Vienas žmogus pasiskolinęs pinigų nog velnio. Žmogus sakąs:
– Apė atidavimą tau pinigų – tai aš tau teip pasakau: kada tau reiks pinigų, tai aš parašysu ant savo vartų, kada tu gausi.
O velnias buvo suderėjęs: jeigu neatiduos pinigus, tai dūšią imsiąs. Žmogus, namon parėjęs, iš lauko ant vartų teip parašęs: „Ateik rytoj anksti, tai gausi“.
Velniui jau ir prireikė pinigų. Nuvėjo, žiūri – ant vartų parašyta: „Ateik rytoj anksti...“ Velnias, anksti kėlęs, nuvėjo – žiūri, kad ir vėl parašyta: „...rytoj anksti...“ Jis da keletą kartų ėjo ir nieko negavo – nė pinigų, nė dūšios negal imt. Žmogus sau ramiai jau gyvena: pinigų velnias jau neateina. Toliaus jau ir pamiršo. Jau ir tie vartai sulūžo. Jau mislino, kad seniai velnias kur galą gavo. Ale kartą velnias atėjęs žiūri, kad jau to parašo nėra, – užbaudė pinigų. Tas žmogus neturėjęs – jo dūšią velnias ir išsinešęs.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/apie-kvaila-velnia-kuri-zmogus-vis/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

3 komentarai  

Šios pasakos komentarų RSS srautas

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button