Pasaka apie kvailą velnią, nemokantį kulti


Pasakos

Viena boba kluone kūlus. Velnias atėjęs pas ją, sakąs:
– Tik tu viena kuli. Ar nenorėtum, kad aš tau padėčia?..
– Kodėl ne... Būt labai gerai, kad padėtum. Tik vargas: tik vieną spragilą turu...
Velnias tuojaus susiieškojo porą strampgalių ir, susitaisęs spragilą, pradėjo kult. Boba sakius:
– Kaip tu čia kuli, kad šiaudai aukštyn šoka?! Žiūrėk, kaip aš duodu, tai net prilimpa! Tai aš, boba, daug daugiaus inmušu!..
Velnias tolyn da daugyn duoda, o šiaudai vis šoka ir neprilimpa! Velnias, sako, bekuldamas net patrūkęs ir daugiaus neatėjęs pas tą bobą kult – turbūt apsirgo.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/apie-kvaila-velnia-nemokanti-kulti/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button