Pasaka apie gyvūnų karą


Pasakos

Ka­tins, par­šas ir kar­ve­lis aja su le­vu ir meš­ka ant vai­nos. Kar­ve­lis įsi­li­pa į me­dį ir rėk:
– Kur kuūū­jis, kur kūū­jis?
Ka­tins:
– Kur drrriau­čius, kur drrriau­čius?
U par­šas, ant že­mės vaikš­čio­da­mas:
– Rup, rup...
Meš­ka užsi­lin­da už me­džia, u levs pa­si­lin­da pu lau­žu ir, uo­de­gos ga­lą iš­ki­šęs, iš bai­mės, kai girdž šne­kant api to­kius gin­klus, vis – krust, krust ir kru­tin. Ka­tins, pa­ma­tęs kru­tant, misli­ja, kad žiurkė, – tik strykt, kapt už uo­de­gos! Levs kai šoks, kad pra­dės bėgt! Meš­ka – pas­ku. Na­ja, na­ja par miš­ką! Ir nu­va­ja­vo­ja.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-gyvunu-kara/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button