Pasaka apie išgąsdintą liūtą


Pasakos

Kitą kartą liūtas susitiko su arkliu ir norėjo jį pasmaugti. Arklys, matydamas neišbėgsįs iš jo nagų:
– Gerai, – atsakė, – bet pirma paveizdėkiam, kurs kurį apgalėsiam ir kurs daugiaus sylos turiam.
Liūtas paėmė akmenį ir taip jį suspaudė, jog sultys tekėti pradėjo. Arklys nė biškį nepasidyvijo iš to, bet daugiaus galįs pasirodė: drožė į akmenį, daug kartų didesnį, ten pat guliantį, su kojomis, ir iššoko ugnys, kurios nugąsdino liūtą taipo, jog šiurpuliai anam par kūną parėjo. Pripažino didesnę šylą arkliui ir nu to laiko nėkados neužkabino. Nežinojo vargšas, jog tai gelžies pasagos, o ne jo kojos ugnį tą išskėlė.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-isgasdinta-liuta/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button