Pasaka apie jaunikaitį ir gyvūnus


Pasakos

Viens jaunikaitis pradrinsęs ėjo ant kalno vilniui devynias galvas nukirsti. Keliu beeidamas, pamatė skruzdėlę, vanagą ir levą prie arklio galvos besimušant. Kada užklausė, ko jie mušasi, atsakė, kad jie norį iš karto visi tą galvą ėsti, bet negalį, nes nėra sutarimo. Sako:
– Padaryk mums, jaunikaiti, kad galėtumime iš karto visi trys ėsti!
Anas patarė, kad skruzdė, įlindus in vidurį, ėstų smegenis, vanagas iškabintų su snapu akis, o levas kad sukramtytų kaulus. Už tą patarimą levas prižadėjo jaunikaitį gelbėti su savo spėkoms, vanagas – su savo greitu lėkimu, o skruzdė – tuom, kad galėsiąs visur įlinsti.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-jaunikaiti-ir-gyvunus/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

1 komentaras  

Šios pasakos komentarų RSS srautas

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button