Pasaka apie kvailą velnią, kuriam žmogus vietoj karvės įsiūlė mešką


Pasakos

Kitą sykį velns davė žmogui karvę milžtis par vasarą. Rudenij atėja į namus jis atsijimt sava karvę. Gaspadorių randa name. Jis jam padėkavoja i saka:
– Ainam, ten pamiškyje jinai jied.
Mat pamiškij jo buva avižas i į jas buva įpratus meška. I tą dieną jis matė, kad jin atėja į jas. Ain par dirvas i rada žuobrį. Velns klaus:
– Kas čia?
Žmogus saka:
– Cimbolai.
Velns pasijme ant pečių i nešas. Ain toliaus, žiūr – akėčias. Klaus:
– Kas čia?
– Dūdas.
Pasijme i vė nešas. Ain toliaus – mata pamiškij mešką jo avižose.
– U kas ten?
– Tai tava karvė – imk i veskis.
Velns grait numetė nu pečių žuobrį su akėčiums i surikęs:
– Atsijimk, bandžiui, dūdas i cimbolus, u aš karvę vėduos!
Užsisėda ant meškos – nutratėja, nutratėja miškan.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-kvaila-velnia-kuriam-zmogus-vietoj-karves-isiule-meska/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button