Pasaka apie milžinų kvailumą


Pasakos

Milžinė, saka, buvį neišmintingi. Pastatydavį namus be lungų, tė su sietu norėdavį saulės įnešti. Pašarų sukraudavį unt tvartų, karvis, gyvulis pajėmį sukeldavį unt kūtis: kė paėsdava, vėl nukeldavį. Ar jei duonu kamaro būdava, tė jie klėtin aidavį unt žėdna kąsnia sviesta užsiteptų. Tė, saka, Dievus laisdavįs pranašus, tė jie mokydavį tos milžinus.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-milzinu-kvailuma/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button