Pasaka apie skolą velniui


Pasakos

Vienas žmogus, nuo velnio pasiskolindamas pinigus, susiderėjęs atiduoti, kaip nuo visų medžių labai nubirėsią. Po lapkričio velnias atėjęs pas tą žmogų skolos prašyti. Žmogus jam rodąs, kad ant aglių, ant pušių ir kadugių lapai tebėsą. Na, dabar tas velnias laukt, na laukt. Nebesulaukdamas, sako, mėginęs skujas braukyt, bet nieko nepadaręs.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-skola-velniui/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button