Pasaka apie tai, kaip bobutė iš arbūzo arklį perėjo


Pasakos

Seniau gyvenį du biednu girio žmonys, ir jie neturėja arklia. Vienų sykį užėja kaimyna bernus girio kiaurų medį, jis ir pasake tam seneliu, kad girio tokiam ir tokiam medy yra Dievus, kų tik prašė, tė jis duodu. Senelis pasake bobutė, ir jie nuėja unt girių pri ta medžia, o bernus pirmu nulėke, įlinda unt to to medį ir lauki. Atėja senelis su bobuti, saka:

– Dievi, Dievi, duok mum arklį.
– Gerė, – bernus atsiliepe iš ta medžia. – Saka: – Gaukit arbūzų, tegul bobute peri dešimts mėnesių, tė ir išperės dailų kumelį.
Gava arbūzų, bobute perėja perėja dešimts mėnesių – kėp nė arklia, teip nė! Jo ir metė suėja. Supykį nuneše unt girių, kėp mete! O tom terpu kiškis gulėja už kelma – kėp ims bėgt!.. Saka bobute:
– Seneliuk, tik adynos bereikė perėt, ir būtum turėjį kumeliukų.
Senelis ir bobute to zuikį vyt, šaukdami:
– Kuzi, kuzi, kuzi...
Ali zuikis ėja ir nuėja par girių.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-tai-kaip-bobute-is-arbuzo-arkli-perejo/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button