Pasaka apie tai, kaip moterims išsipildė Dievo linkėlimas


Pasakos

Kaip kitą sykį ponas Dievas vaikščiojo po žemę ubagaudamas, nuėjo tad jisai pas bėdnos žmoniukės ir sako:
– Priimk mane ant nakvynės.
Ta žmoniukė sako:
– Seneli, kad aš neturiu ką duoti tau valgyti.
– Ką pati valgai, tą ir man duosi, – atsakė jai senelis.
Žmoniukė seneliui paklojo patalą ir išvirė buzos, pati valgė ir jam davė. Tad senelis jos klausia:
– Ką tu veiksi rytoj atsikėlusi?
– Atsikėlus – turiu biskį audeklo – mieruosiu ir vešiu į Eiriogalą parduoti.
– Kad tu mieruotumei ir mieruotumei tą audeklą, – tarė jai svečias.
Senelis ant rytojaus išėjo. Boba gi ėmė mieruoti savo audeklą – mieruoja, mieruoja ir galo neranda! Kita kaimynka atėjusi sako jai:
– Iš kur tu gavai tą audeklą, jug teip mažai buvai išaudusi?
Boba pasakė:
– Šiąnakt nakvojo pas manęs toks senis ir buvo pasiklausęs iš vakaro: „Ką veiksi atsikėlusi?“ – „Audeklą mieruosiu, – atsakiau jam, – ir vešiu į Eiriogalą“. Jis gi atsakė man: „Kad mieruotumei, mieruotumei ir galo nerastumei“ – ir aš mat nerandu galo.
Tad kaimynka pasakė:
– Vysiuos ir aš tą ubagą. Ant kur jisai nuėjo?
– Ant to ir to kaimo, – pasakė žmonikė ir parodė jai kelią.
Žmona nusivijo tą ubagą:
– Prašome, – sako, – seni, pas manęs nakvoti ant šios nakties!
Ubagas atėjo. Boba jam gerą patalą paklojo, prikimšo maišą šaudais, padušką davė po galva ir pavaišino gerai. Ubagėlis atsigulęs klausia jos:
– Ką ryto veiksi?
O boba atsakė:
– Žinai bobų darbą: kaip tik atsikels, tai blusinėjas ir blusinėjas.
– Duok, Dieve, kad tu blusinėtumeis ir blusinėtumeis! – pasakė jai senis.
Ant rytojaus, išėjus ubagui, boba pradėjo blusas gaudyti ir nėkaip negalėjo jų visų išgaudyti.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/01/pasaka-apie-tai-kaip-moterims-issipilde-dievo-linkelimas/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button