Levas, arklys ir vilkas


Pasakos

Levs eidams pasitikęs arklį. Klausiąs:
– Kokiu amatu verties?
Arklys atsakęs:
– Gi ariu, akėju, vežu ir visaką, ką tiktai reik, žmogui padedu dirbti.
Levs sakąs:
– Tai tu esi stiprus. Bet katras mudu būtumėm stipresni? Pasimėginkim.
Levs paėmęs akminėlį, ėmęs spausti – ir teką iš to akminėlio skystimai. Arklys sakąs:
– Aš teip negaliu.
Bet buvęs pakaustyts. Prėjęs prė akmino, kirtęs su koja – ir einančios žiežirbos, kibirkštys iš to akmino. Levs sakąs:
– Matai, tai tu esi už mane tvirtesnis, kad tu ugnį iš akmino išskeli.
Nuo arklio atsisveikinęs ir nuėjęs sau. Biškį paėjęs, susitikęs vilką. Levs vilko klausiąs:
– Tai kokiu gi tu amatu verties?
Vilks sakąs:
– Piaunu arklius ir kitus gyvuolius.
Levs sakąs:
– Nu, eik aną arklį papiauk.
Vilks:
– Kur jis yra?
Levs:
– Eikš, eikš, aš parodysiu.
Paėmęs vilką par pusę pakėlęs – vilks ir nulaidęs galvą. Lev žiūriąs – vilks jau nebegyvs. Matai, levs biškį spustelėjo. Daugiaus levs sakąs:
– Matai, melugis! Ką tu arkliui padarysi – arklys ir už mane tvirtesnis, o tave, nieko nedaręs, nuspaudžiau.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/02/levas-arklys-ir-vilkas/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button