Pasaka apie nulemtą mirtį


Pasakos

Vieną kartą gimusi dukterėlė, o motina ir bobaitė išgirdusios už lango balsą:
– Kol meduogalėliai susikūrens!
O jodvi ten pirtyj kūrenusios ugnelę. Tuoj ta motina užgesinus tuos meduogalėlius ir pakavojus į skrynią.
Daugiaus ta duktė užaugus graži, sveika ir ištekėjus už vyro. Tam vyrui kada tenai negreitai prireikę ko įeiti į jos skrynią, ir radęs tuos meduogalėlius ten įdėtus. Mislijęs: „Tai kam čia tie niekai?“ Paėmęs ir pakišęs po ugnies. Tuoj ta jo pati ir numirus.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/03/pasaka-apie-nulemta-mirti/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button