Pasaka apie tai, kaip piemuo raukia ežerą


Pasakos

Piemuo ant ažero krašto vejąs virvelę. Velnias priėjęs klausiąs:
– Ką tu čion, vaike, dirbi?
Šis atsakąs:
– Veju rauklą, rauksiu ažerą, kad nė viens velnias nebeišlįstų.
Tas velnias sakąs:
– Kiek tik tau reik pinigų, aš tau duosiu, tik nerauk ažero.
Tas vaiks sakąs:
– Pripilk man skrybėlaitę auksinių, sidabrinių.
Velnias:
– Na, turėk.
To vaiko buvus kiaura skrybėlaitė. Sakąs:
– Eiva ant mūsų klojimo stogo.
Užlipę, ant skylės padėję. Na, tas velnias – pilt, – nėr dar toje skrybėlaitėje ir nėra. Sakąs velnias:
– Reik pasižiūrėt, kur čion byra.
Tas vaiks neleidžiąs, tik „pilk ir pilk“ sakąs. Velnias pripylęs pilną klojimą, ir tai dar skrybėlaitės nepripylęs, nes jau pritrūkęs ir pinigų.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/03/pasaka-apie-tai-kaip-piemuo-raukia-ezera/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button