Velniai negali lino kančios išklausyti


Pasakos

Vienų vakarų trys merginos ėja vakaruškan ir sutika tris ponaičis. Kėp jie pralinke merginus, vienu saka:
– Kad tas jaunikaitis man’ vestų, aš už ja aičia.
Teip lygė antru ir treči saka:
– Ir mes aitum.
Kėp nuėja unt vakaruškas, šokant jėme ir atėja tie trys ponaičė, pasiėme žėdnus po mergų ir šoka, ir šoka. Pavarga net tos merginos ir pažina, kad tie ponaičė yra velnė: kėp užmindava unt kojų, nebūdava kojos čebati, ir jos įsižiūrėja, kad nosės tik vienu skylala (šnirpšlis). Kėp palaide, tom mergom saka tie velnė:
– Dabar už mūsų turėsit tekėt, nes prižadėjot: kė sutikom unt kelia, sakėt, kad [jei] mes jus vestume, jūs už mūs aitumet, tė turiat ait.
Ir kėp tos merginos ainu namo, ir jie seku paskum. Jos jėme ir įbėga pas tokio bobų. To bobu užriše duris su linų ploštu. Ir atėję tie velnė saka:
– Laiskit.
Bobu saka:
– Palaukit, aš jum linų mūkų išpasakosi, tė tadu laisi.
To bobu sake sake, kol gaidžė pragyda. Velnė ir pranyka! Po gaidžių velnė unt žemės nevaikščioji.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/09/velniai-negali-lino-kancios-isklausyti/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button