Vestuvės ir laidotuvės


Pasakos

Buvo trys broliai: du išmintingu, trečias kvailas. Vienąkart broliai taisė vestuves –vedino vyresnįjį brolį. Namie nebuvo sviesto. Išmintingieji broliai siunčia kvailį miestan sviesto parvežtų. Kvailys nuvažiavo miestan, nupirko sviesto ir veža namo. Begrįždamas pastebėjo, kad ledas treška. Paėmė sviestą ir ištepė vežimo ratus, o namo pagrįžo dykom rankom. Broliai, pamatę, kad sviesto nėra, sako:
– Kodėl sviesto nepirkai?
– Nupirkau, – atsakė kvailys.Broliai vėl klausia:
– O kur yr tas sviestas?
Ledas treškėjo, ir ištepiau pirktuoju sviestu, kad netreškėtų.
Dabar broliai turėjo patys važiuoti sviesto, o kvailį paliko namie ir pasakė, kad papjautų avelę ir išvirtų papjovęs su bastučiais. Kvailys žadėjo visa padaryti, tiktai sako:
– Nežinau, kuri avelė papjauti.Broliai jam sako:
– Pjauk, kurią nori.
Bet kvailys neatleisdamas klausia jų, kuri gi reikėtų pjauti.
Ant galo broliai pasakė jam, kad pjautų, kuri į jį pirma pasižiūrės.
Broliai išvažiavo sviesto, o kvailys nuėjo avelių pjautų. Kaip jis atadarė duris, visos avelės išsigandusios pasižiūrėjo skersoms į jį. Kvailys mato, kad visos avelės į jį žiūri, ėmė ir išpjovė visas aveles. Išpjovęs sukapojo mėsą į dalis ir, nunešęs daržan, išdėliojo po dalyką ant kiekvienos bastučių galvelės. Sodžiaus šunes, pajutę mėsą, subėgo daržan ir visą mėsą išnešiojo. Kvailys norėjo sugauti šunis, bet tie paspėjo išbėgti, tik vieną šunį vos sugavo. Sugavęs nuvedė kamaron. Kamaroje būta bosų alaus. Kvailys atkišo vieno boso kamšti, įkišo šunes uodegą ir vėl užkišo. Išeidamas kamarą paliko atavirą. Šuo traukės, traukės, galop ištrūko ir išbėgo. Alaus iš boso visa kamara pribėgo. Kvailys, įėjęs kamaron ir pamatęs, kad visas alus išbėgęs, pamanė, kad čia gera būtų paplaukyti. Paėmė geldą ir įsisėdęs pradėjo plaukyti po kamarą. Broliai pagrįžo iš miesto, pamatė kvailį besėdintį geldoje, klausia:
– Ką tu čia darai?
– Plaukau, – atsako kvailys.
– O kur aviena? – klausia broliai.
Kvailys visa jiems apsakė. Broliai išbarė jį, bet ką bedarys. Turėjo vėl važiuoti miestan mėsos pirktų.
Sugrįžę iš miesto, priruošė vestuvėms pietus ir išsiuntė kvailį svečių kviestų. Kvailys išėjo ant gatvės ir ėmė šaukti:
– Prašom, svečiai be viešnių! Prašom, svečiai be viešnių! Susirinko svečiai. Broliai klausia, kodėl tik vieni vyrai atėjo.
Svečiai sako, kad kvailys juos kvietęs ateiti be pačių. Broliai vėl išsiuntė kvailį, kad sukviestų ir viešnias. Kvailys vėl išėjo ant kelio ir šaukia:
– Prašom, viešnios be vaikų!
Ir viešnios suėjo vestuvėsna. Bet, mažumą paviešėjusios, ėmė ruošties namo. Broliai prašo, kad ilgiau pabūtų, bet viešnios sako:
– Kaip mes būsma, kad mūsų maži vaikai namie vieni paliko! Broliai sako:
– Kodėl neatsinešėt vaikų su savimi?
Viešnios atsako:
– Kaip mes eisma su vaikais, kad kvailys mus kvietė be vaikų!
Broliai išsiuntė kvailį, kad vaikus atvestų. Viešnios sako:
– Mūsų vaikai neprausti, – ir prašo kvailio, kad vaikus nupraustų ir baltais marškinėliais apvilktų.
Kvailys nuėjo ir užkaitė didelį katilą vandens vaikams nuprausti. Paskui atsivedė prie katilo vaikus, atnešė visiems vaikams po marškinėlius, nukėlė katilą su verdančiu vandeniu ir sukišo visus vaikus. Vaikai rėkia, kad labai karšta, bet kvailys maldo, sako:
– Cit, būstą baltesni.
Vaikai rėkė, rėkė ir galą gavo. Kvailys išėmė jų kūnelius iš vandens, apvilko visus marškinėliais ir nunešė motinoms. Visi išsigando pamatę, kad vaikai nebegyvi.
Ir vestuvės pavirto laidotuvėmis. Kvailio po to niekur nebesiuntinėjo.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Publikuota iš: http://lietuviupasakos.lt/2010/10/vestuves-ir-laidotuves/ .
© Lietuviupasakos.lt 2017.

7 komentarai  

 • labai grazi pasaka yra bet kazko dar truko

 • eina sau says:

  siaubo filmas ne pasaka, pats isigandau perskaites, isvire. aikus ir aprenge. altais marskiniais ir nunese mamom .....nieko sau

 • nice says:

  Nu ir pasaka :))) vaikus išvirė....
  primena vieną vaizdelį iš rotten com

 • Vanessa Pose says:

  Siaubas!

 • Riausininkas says:

  Tipo Trecias brolis tautos is into atstovauja.? Neduok dieve, tokios isminties

 • Vaida says:

  Skaiciau skaiciau savo vaikui,bet taip ant galo ir nutylau.Ziu ir mano vaikas uzmigo.Ner kam klaust kas toliau.Fu issisukiau.Siaubo pasaka.

 • karamele says:

  perskaiciau vaikam,jie istvere,bet man silpna paliko

Šios pasakos komentarų RSS srautas

Rss Feed Tweeter button Facebook button Linkedin button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button